top of page

Marknadsföringsprocessen i 5 steg

Effektiv marknadsföring och kommunikation kräver god självkännedom. Företaget behöver vet vad det vill sälja och till vem. Därför är det första steget oftast en utvärdering av det egna nuläget: var står vi idag och vart är vi på väg. #självkännedom #bramarknadsföring #fungerandemarknadskommunikation


Sedan man identifierat vad som är viktigt för en själv är det dags att studera sin målgrupp. Vad är viktigt för dem, var rör de sig och hur får man kontakt med dem. #målgrupp #identifieradinmålgrupp #vemärdinkund

Val av budskap och kanal är följande logiska steg. Läser de dagstidningar eller facktidskrifter? Vilka sociala medier är de aktiva på? Vilka tv-kanaler intresserar dem? Med vilket budskap och i vilken kanal kan man nå dem? #valavbudskap #valavkanal #socialamedier


Efter analysen är det dags att skapa material utgående från de resultat man fått. Det är nu annonser görs, innehåll till sociala medier, hemsidor, broschyrer mm. Materialet kommuniceras genom de kanaler företaget valt. #brahemsidor #kampanjisocialamedier

​#innehållsproduktion

Glöm sen inte att följa upp resultaten av dina ansträngningar. Planera in regelbunden resultatuppföljning och uppdatera dina planer och material vid behov. #följuppdinmarknadföring #uppföljning

382 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page