top of page

Känner du din kund?

Uppdaterat: 17 apr. 2019


För att lyckas med vår marknadsföring behöver vi känna våra kunder och deras behov väl. Om vi är duktiga på det här kan vi utforma vår kommunikation så att den väcker deras intresse. Bra, eller hur?


Men hur gör man i praktiken? Ett sätt är att skapa en "persona", dvs en bild av den typiska kunden. Överlag i livet är det inte bra att generalisera, men i det här fallet gör vi ett undantag.


Hur skapa en persona?


1. Börja med att skaffa så mångsidig information som du kan. Du kan studera era nuvarande kunder och se vem de är och hur de fungerar. Ställ dig olika frågor:

  • Varför väljer de att köpa från dig? Vilka behov har de som du kan lösa?

  • Vilken typ av företag representerar kunden? Stort - litet, hantverk - industri etct .

  • Vad är din typiska kunds ansvarsområde i sitt företag och vilken makt har denne att fatta beslut?

  • Vad driver din kund och vilka utmaningar möter han eller hon i sitt dagliga arbete?

  • Hurudana är dina kunder som personer? Fattar de beslut baserat på sakargument eller gör de mer spontana och känslobaserade beslut?

  • Hurudana värderingar och åsikter/attityder har dina kunder?

  • Vad har kunden för utbildningsnivå och övrigt kunnande?

  • Vilka faktorer är avgörande för kunden när det gäller att fatta beslut om köp?

  • Var rör sig dina typiska kunder (t ex sociala medier), och var hämtar de information som grund för sina beslut?


Marknadsför mer effektivt genom att utgå från kundens beteende
Lär känna din kunds personlighet, behov och beteenden för mer effektiv kommunikation

2. Prata direkt med din kund och ställ liknande frågor som du redan funderat på själv. Du kan endera ha ett personligt samtal eller också kan du genomföra en enkät via webben eller på annat sätt. Viktigt är i alla fall att du försäkrar dig om att du uppfattat situationen rätt.

3. Baserat på de resultat din undersökning ger sammanställer du informationen till en bild av en typisk kund som du sedan använder som underlag för fortsatt kommunikation.


Det finns också många olika förslag online som du kan använda dig av när du skapar en persona. Det är bara att googla så hittar du mycket att välja på.


Varför behöver du känna din kund?


När du väl har skapat dig en bra bild av vem din kund är, vilka behov denne har och var han eller hon rör sig, har du så mycket lättare att utforma din marknadsföring och -kommunikation än tidigare. Du vet vem du riktar dig till och vilka medier du behöver använda för att nå fram. Du kommer att spara både tid, energi och ekonomiska resurser som du sedan kan använda för andra ändamål. #sparatid #sparaenergi #spararesurser #sparapengar #mindrehuvudvärk


Bör vi skapa en eller flera personas"?


Det beror på vad du gör i ditt företag, men det är vanligt att ha olika kundgrupper, och därför kan du skapa flera personas om du vill. Som första steg rekommenderar jag ändå att du börjar med en kundgrupp som du känner och som är viktig för dig. Bara för att komma igång.


Har du fler funderingar kring hur vi kan lära känna våra kunder? Kommentera gärna, eller känn dig fri att kontakta mig via min hemsida på www.advansor.fi. Ifall du vill ha hjälp med att skapa personas för ditt företag så hjälper jag dig gärna.43 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page