top of page

Nya mål - igen?

Uppdaterat: 19 feb. 2019

I början av ett nytt år är det populärt att ge nyårslöften och sätta upp mål som man vill uppnå under det kommande året. Är det här nånting för oss företagare?


Tidpunkten spelar egentligen ingen roll. Men det är väl nåt särskilt med årsskiften, då nånting tar slut och något nytt börjar, som får oss att börja fundera. Vi reflekterar över vad som skett under det gångna året och är nyfikna och pigga på det nya. Så varför inte, kanske det är en lämplig tid att sätta sig ner och tänka till?! #nyårslöften #målsättningar #sättauppmål


Målsättningar gör det lättare att utvecklas
Vart är du på väg med ditt företag?

Vilka mål passar mig?


Vilka mål du ställer upp är helt upp till dig själv. Vad gör dig lycklig och nöjd? #rättmål


Före min #utbrändhet var jag väldigt fokuserad på att göra alla andra nöjda. Kan väl inte påstå att jag genomgått någon metamorfos direkt, men jag är inte längre villig att offra min hälsa och mitt välmående för att vara andra till lags. Nu ligger min fokus mer på att göra sådant som ger mig och min familj det vi behöver. Ofta kan det vara att göra något för andra, men vi måste se till att göra det i relation till våra egna resurser. #familjochföretagande #mammaochföretagare #utbrändhetochföretagande #jobbaefterutbrändhet


Konkreta, SMARTa målsättningar


När det gäller mitt företagande behöver jag sätta upp mål för att min vardag ska fungera. Vilka mål väljer jag alltså för mitt företag under 2019?

  • Skapa en bra arbetsrutin för mig, både dagligen och veckovis. Rutinen bör passa ihop med mina och min familjs övriga behov och önskemål.

  • Sälja tjänster så att jag kan försörja mig själv och de mina

  • Tydliggöra och marknadsföra de tjänster mitt företag Advansor erbjuder samt stärka närvaro och image på min målmarknad #Advansormarketing #jakobstadsregionen #företagscoach_i_Jakobstadsregionen

  • Ständigt öka mitt kunnande inom sökmotoroptimering

  • Skapa och stärka mina relationer till mina samarbetspartners och kunder

De målsättningar jag satt upp ovan är väldigt abstrakta. För att kunna följa upp dem behöver jag nu göra dem mer specifika och konkreta. Ett sätt att göra det är att använda en metod som heter #SMART, där bokstäverna står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbundet. #smartamålsättningar


Sätt upp mål som är specifika och mätbara
SMARTa mål bör vara specifika och mätbara

I mitt fall kunde det betyda följande:

  • Arbeta fyra timmar varje dag från kl 9-14 med en timmes lunchpaus. Utvärdera resultaten veckovis och ändra schemat ifall behov uppstår.

  • Bestäm hur stor min försäljning behöver vara för att täcka våra behov. Ställ upp ett mål för mängd sålda timmar och gör en konkret plan för hur detta mål kan nås. Uppföljning månatligen.

  • Utforma en konkret marknadsföringsplan med åtgärder som utförs varje vecka. Följ upp åtgärder och resultat varannan fredag. Här kan jag även använda mig av en årsklocka för att få en bild av hur året ser ut i stort.

  • Avsätt en halv timme varje dag att för att inhämta kunskap. Delta i utbildningar och kurser månatligen/varannan månad.

  • Välj lämpliga samarbetspartners, ordna möte och diskutera hur vi kunde hjälpa varandra. Utvärdera hur samarbetet fungerat samt dess värde efter varje projekt.

"De perfekta målsättningarna"


Så nu har jag ställt upp några mål som jag kommer att försöka nå inom det närmaste året eller den närmaste tiden. Är de heltäckande och de absolut rätta? Knappast. Det är inte heller meningen. Men just nu känns dessa mål tillräckligt specifika och angelägna för mig. Undrar om inte A i SMART i stället kunde stå för angeläget eller attraktivt, nåt man verkligen vill?


Det finns också de som anser att SMART kunde utökas till SMARTER, där E står för evaluation (utvärdering) och R för reviewed (omprövning). Låter klokt, tycker jag, med en process där vi regelbundet (t ex årsvis eller flera gånger per år) utvärderar och omprövar våra mål. Vad tycker du?


41 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page